6 Lucruri de stiut referitor la ajutorul de somaj

1. Somerul este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

– nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit legii

- este apta pentru prestarea unei munci – din punct de vedere medical

- are varsta de minim 16 ani

- nu indeplineste conditiile de pensionare

- este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca

- este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare .

2. Beneficiaza de indemnizatia de somaj somerii care se gasesc intr-una dintre urmatoarele situatii:

- le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile lor;

- le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

- le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

- a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;

- le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

- au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;

- au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;

- le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

- la incetarea concediului platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in conditiile legii, nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

- reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrati in munca anterior din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;

Sunt asimilate somerilor si pot beneficia de indemnizatie de somaj urmatoarele persoanele:

- absolventii institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care, intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire, nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

- absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

- persoanele care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca.

3.  Beneficiaza de indemnizatie somerii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- au un stagiu de cotizare de minim 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

- nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;

- nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

- sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

De asemenea, beneficiaza de somaj persoanele care provin din randul absolventilor si persoanele care si-au satisfacut stagiul militar daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;

- nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;

- nu indeplinesc conditiile de pensionare.

4.  Indemnizatia de somaj se acorda de la data:

- incetarii contractului individual de munca sau a contractului de munca temporara;

- incetarii raporturilor de serviciu;

- incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;

- expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract;

- incetarii calitatii de membru cooperator;

- incetarii contractului de asigurare pentru somaj;

- incetarii motivului pentru care au fost pensionate;

- incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;

- ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;

- incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani;

- expirarii perioadei de 60 de zile de la absolvire, pentru absolventii institutiilor de invatamant, in varsta de minim 16 ani care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

- absolvirii, pentru absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap, in varsta de minimum 16 ani care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

- expirarii perioadei de 30 de zile de la data lasarii la vatra, pentru persoanele care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca.

Indemnizatia de somaj se acorda de la aceste date doar cu conditia ca cererea sa fi fost inregistrata la Agentia pentru Ocupare a Fortei de Munca in termen de 30 de zile de la aceasta data. In situatia in care cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni, indemnizatia se acorda incepand cu data inregistrarii cererii. Daca cererea este depusa mai tarziu de 12 luni de la aceasta data, indemnizatia nu va mai fi acordata.

Perioada. Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

- 6 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de pana la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an;

- 9 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 10 ani;

- 12 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

- Pentru persoanele asimilate somerilor, indemnizatia de somaj se acorda pe o perioda de 6 luni.

5. Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentând 75% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia. Indemnizatia se plateste lunar.

6.

Persoanelor care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

- sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;

- sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;

- sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;

- sa caute activ un loc de munca.

6 Lucruri de stiut referitor la ajutorul de somaj 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Share...Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page

Leave a Reply